Dela samma Windows program mellan t.ex. MAC, Android och Windows i molntjänsten rCloud Office

I rCloud Office kan ni enkelt dela på era Windows program, oavsett plattform ni tycker om att använda som t.ex. iPad, MAC, Windows, Linux, iPhone

Det här klippet visar hur enkelt man loggar in och startar sina program via vår webportal. Oavsett var man är.
Webportalen stödjer Google Chrome, Safari o.s.v.

Vi hjälper också att flytta till Molnet med de program ni redan har som t.ex. Visma, Pyramid, FLEX o.s.v.

Red Cloud IT erbjuder enkla och smidiga molntjänster för företag och organisationer

Molntjänsten rCloud Office i Windows 8

Ett klipp som vi gjorde i redan Mars 2012 för att visa hur Red Cloud ITs rCloud Office installeras på Windows 8

Klippet börjar med att visa en helt tom Windows 8 installtion och kör sedan installtionsprogrammet från vår hemsida.
Allt som behövs för att komma igång är ett användatnamn och lsenrod. Oavsett om ni använder Windows, MAC, iPad, iPhone, Android, Linux så kan ni använda era Windows program och dela datat och dokument med varandra.
Var ni än är.
Oavsett väder.

Molntjänster är inte bara Office eller att dela lite filer. Molntjänster är hela ert kontor i Molnet även med t.ex. era ekonomiprogram som Pyramid, Visma, FLEX och de ska vara tillgängliga från olika plattformar.

Red Cloud IT – molntjänster för företag och organisationer

Att göra sina program till en molntjänst

Har ni redan program utvecklat och funderar på hur det kan flyttas till Molnet?

Ett problem som många programföretag står inför är Molnet och hur man på ett enkelt sätt ska kunna flytta sina applikationer till en molntjänst.

Att skriva om sin kod för att kunna stödja fler plattformar än den ursprungliga Windowsplattformen är oerhört kostsamt och komplicerat. I värsta fall måste precis all kod skrivas om, alla funktioner och allt tänk bakom måste anspassas fr olika plattformar som MAC, iPad, Linux alternativt börja se på olika appaar o.s.v.

I praktiken har man fått börja om från noll och på plattformar man inte behärskar.

Att skapa webapplikationer istället för molntjänster?

Ett annat alternativ är att göra om sna applikationer till rena webapplikationer ofta med nedsatt funktionmlitet men kostnaderna för detta är också ofta mycket höga och säkerhetsaspekterna är väldigt lätta att förbise.

Vem ska drifta sajten ? Hur ser t.ex. övervakning och logghantering ut ? Backuphanteringen? Vet man att den man lagt sitt data hos är tillräckligt kunnig imon områådet ? Hur ser support och SLA ut ?

”Portade” applikationer till web brukar också generellt innebära att man får göra avkall på väldigt mycket funktionalitet i sina program.

Tittar man på de SLA som finns på mångs tällen som erbjuder t.ex. virtuella servrar så inser man snabbt att deras ansvar endast är att tillhandahålla en server-plattform och därefter är det kundens eget ansvar att ta hand om drift, backuper, uppgraderingar o.s.v.

Att bara flytta ut sin applikation till en virtuell server eller ett webhostingföretag löser alltså inte problemet utan kan t.o.m. skapa nya och oväntade problem och frågeställningar kring drift och ansvar.
En incident som pekar på riskerna är naturligtvis det stora datahaveriet som inträffade för något år sen på Tieto och drabbade t.ex. Apoteket, Bilprovningen med flera.

Fler plattformar, BYOD, molntjänster och ekonomi

Kommer man få fler användare bara för man stöder fler plattformar som t.ex. MAC, iPad o.s.v. ? Eller har man redan uppnått det maximala antalet användare man kommer nå överhuvudtaget med sin produkt? Är det egentligen så att om man inte implementerar stöd för fler plattformar kommer man tappa de kunder man redan har till konkurrenter så syftet med att utöka till fler plattformar är snarare att behålla den kundkrets man har än att utöka kundkretsen?

Är den marknaden så mycket större tack vare fler plattformar?

I den andra vågskålen står att användare av ett program börjar leta efter alternativ eller tycker det börjar kännas förlegat med programmet som inte utvecklats på 10 år, även om det innehåller bra funktioner som är únika. Användarna käner sig bekväma med gränssnittet men kanske ändå börjar funder över saker som plattformsoberoende och att kunna använda sig av t.ex. sin MAC dator för att köra Windows program utan avancerade datakunskaper.

Licensieringen i molntjänster kontra traditionella licensmodeller

Hur ska man kunna ta betalt för sin programvara mer än på det traditionella sättet? Kunderna är knappast intresserade av att stå för utvecklings och migreringskostander för att behöver modernisera en produkt man använt i flera år men det måste ändå göras på det ena eller andra sättet om man tänker finnas kvar.

Kort sagt , man sitter lite i en rävsax.

PaaS, SaaS, molntjänster och Red Cloud IT

Genom att samarbeta med Red Cloud IT kan ett programvaruföretag flytta sina applikationer till en beprövad molntjänst med en minimal arbetsinstats. Per automatik har man nu stöd för Windows, MAC, Android, iPad, Linux o.s.v. och licensieringsmodellen kan fortsätta vara densamma eller man tänker igenom sina modeller och moderniserar genom att börja ta betalt per användare och månad eller ännu mer granulärt om det finns behov. Programvaran behöver inte installeras lokalt på datorerna för användaran och finns således tillgängliga från varsomhelst.

Kontrollen över antalet användare som använder programmen och licensfusk kan förebyggas enkelt.

Det här är en utveckling vi tror kommer att synas allt mer. Vi har redan idag ett antal programvaruföretag som ligger i vårt moln för att på ett enkelt och smart sätt kunna tillhandahålla sina applikationer till både befintliga och nya kunder.

Vi tror att de företag som inte börjar reflektera över de här frågorna kommer få avsevärda problem inom några år.

Kontakta oss istället och ha en färdig molntjänst för era program på plats innan det ör för sent och kostnaderna skenat iväg

Red Cloud IT varit pionjärer inom kostnadsbesparande molntjänster i Sverige sedan 2009.

Att flytta till en molntjänst

 

Att migrera till molntjänster kräver en del eftertanke

Red Cloud IT
Svensk molntjänst i Sverige .- Red Cloud IT

Börja i änden med att fråga er varför? Vad är syftet med att fytta till molntjänster?

Är det att få tillgång till era applikationer var ni än befinner er och från olika plattformar som Windows, iPad, MAC, Linux, Android eller är det av kostnadskäl?

Vill ni höja säkerheten eller bara slippa köpa nya servrar?

Oavsett syftet måste man stäla sig några frågor innan en flytt.

det finns många olika molntjänster med varierande funktionalitet.
Vissa tilhandahåller t.ex. bara filagring, andra specialiserar sig på t.ex. mail eller bara deras egen applikation. Det är ganska sällan dessa enskilda molntjänster har några kopplingar mellan varandra vilket kan innebära att  det blir många olika lösenord att håla reda på om man använder flera olika.
Vissa molntjänstewr är t.o.m enklare webversioner av hela program , ofta med nedbantad funktionalitet som kan skapa en del bekymmer.

Kvaliteten på molntjänsten måste utvärderas och frågor kring t.ex. säkerhetstänkandet hos molnleverantören  är mycket viktigt.

Hur ser t.ex. backuper och generationshanteringar ut? Hur skyddar sig monleverantören mot t.ex. intrångsförösk och hindrar obehöriga ? Hur ser helpdesk och support ut ?

Vad gäller den lokala IT miljön måste man också tänka på hur det befintliga nätet ser ut och om det kommer att räcka till. Bör man kanske fundera på redundanta förbindelser eller någoan annan typ av failover lsöning utifall nätet slutar fungera ?

Ett fåtal molnleverantörer erbjuder möjligheten att helt flytta sitt kontor til en molntjänst och t.ex. även kunna flytta sina befintliga applikationer som t.ex. Visma, FLEX  eller Pyramid och låter er som kund själva välja om ni vill flytta ut allt eller bara en applikation.
Red Cloud IT har erbjudit molntjänster sedan 2009 och hjälpt många kunder att flytta ut hela eller bara delar av sitt kontor till sin egen, svenska molntjänst rCloud Office.

rCloud Office bygger på en flexibel prissättning med fast månadskostnad, oavsett hur många enheter och plattformar ni vill använda, MAC, Windows, Android, iPad, iPhone .
rCloud Office ger er möjligheten att komma åt era Windowsapplikationer varsomhelst ifrån från nästan vad som helst. När som helst.

Red Cloud ITs rCloud Office är en svensk molntjänst med datat lagrat i Sverige.

Kontakta oss för att se hur enklelt det är att komma igång och testa våra tjänster gratis en månad eller för mer information om hur vi kan hjälpa er att flytta till Molnet.

Enkla molntjänster hos Red Cloud IT för företag och ideella organisationer

Red Cloud IT
Svensk molntjänst i Sverige .- Red Cloud IT

Vad är molntjänsten rCloud Office?

Red Cloud IT rCloud Office är en svensk molntjänst från Red Cloud IT.
Med datat i Sverige.
Att data finns i Sverige gör att en del lagstiftning kring flyttande av data melan nationsgränser löser sig självt.

Den fungerar som en enkel abonnemangstjänst för att ge er möjligheten att komma åt ert data och era program var ni än befinner er, från vilka plattformar ni känner er bekväma med.

Red Cloud IT rCloud Office fungerar på Windows, MAC, iPhone, Android, iPad, Android Pads och Linux.

rCloud Office kan installeras på hur många PC/MAC/ iPad o.s.v. utan några nya kostnader för licenser för programmen i rCloud för varje enhet.

Ni kan alltså ha samma program installerade på kontoret, hemma, på landet ..ja . var som helst helt enkelt.

Abonnemanget är detsamma.
Funktionerna är desamma.
Data är detsamma .

Era lokala PC/MAC o.s.v. behöver egentligen inte ens ha något annat installerat än operativsystemet och antivirus, Resten kan köras i rCloud.

Bland de unika sakerna med Red Cloud IT är att ni kan t.ex. flytta program till molnet, kanske bara ett eller flera program ni redan har och är vana att använda till vår molntjänst som t.ex. Visma eller något annat program ni tycker om att använda och är invanda med men ändå vill ha åtkomligt från flera ställen och flera plattformar.

På det sättet hjälper vi både företag och organisationer att kunna fortsätta använda sina program samtidigt som vi hjälper de företag som skrivit programmen att enkelt nå ut till fler kunder och snabbare kunna ge sina nya och gamla kunder en plattform från vilken de kan ge sina kunder tillgång till programmen. Oavsett om de kör Windows, MAC eller LInux eller iPad eller Android.
På det sättet sparar alla pengar.
Inga dyra utvecklingar av appar och webapplikationer som ofta får stryka på foten med funktionalitet.
Inga skenande IT kostnader

Naturligtvis kan ni ha program som t.ex. Microsoft Office lokalt installerade också, det stör inte ut rCloud på något sätt.

Det kan vara ett enkelt sätt att skilja på privat data som semesterbilder och spel medan man har de andra sakerna som hör till företaget eller organisationen i säkert förvar i rCloud. Skulle den lokala datorn tyvärr gå sönder eller bli stulen så är det bara att ta en ny eller gå till nästa och fortsätta med sitt data och sina program som om inget hade hänt.

Red Cloud tar hand om backuper, generationshanteringar och vi använder även ett avancerat intrångsskydd från svenska Syspeace för att skydda ert data från obehöriga.

Enkelt och smidigt.

Inget trassel med att hålla koll på licenser, installationer och uppgraderingar! Ni kommer åt samma dokument och data från alla maskiner och alla i ert företag / organisation använder alltid samma versioner av t.ex. Microsoft Office eller andra program!. Oavsett om de är på kontoret, hemma, landet, semster, på resa o.s.v.

För oss på Red Cloud IT är inte molntjänster framtiden.
Vi har varit en del av den sedan 2009.

Vi har levererat sen dess.

Enkelt. Smart.
Klimatsmart.
Till en fast kostnad.

Frågor ?
Funderingar ?
Förslag?
Vill Ni testa vår molntjänst gratis?
Tveka inte att slå oss en signal eller skicka oss ett mail!

Mellanstora företag näst i tur för affärssystem i molnet – Red Cloud IT

Länktips från IDG.se: Mellanstora företag näst i tur för affärssystem i molnet http://computersweden.idg.se/2.1085/1.467706/mellanstora-foretag-nast-i-tur-att-kopa-affarssystem-i-molnet Red Cloud IT har erbjudit kompletta molntjänster till företag och organisationer sen 2009 . Idag finns t.ex Visma, Pyramid, Björn Lundén, Flex, Crona Lön och flera system som används av våra kunder i molnet.


Posted with WordPress for Android.
Juha Jurvanen
Senior IT consultant in backup, server operations, security and cloud
http://www.jufcorp.com

Flytta era program till molnet?

Flytta era program och data till #molnet ? Kontakta oss, vi har erbjudit #plattformsoberoende #molntjänster så ni kan nå era program och data från vad ni vill, #windows, #mac, #ipad, #android i 3 år nu. Vi har inte bara färdig paket, vi hjälper er att flytta även det ni redan har så fler kan nå det och använda det. Red Cloud IT (@RedCloudIT)