#Svenska #molntjänsten #rCloudOffice på #Facebook

image
rCloud Office – En svensk #molntjänst

Svenska Red Cloud IT  levererar sedan 2010 #molntjänsten #rCloudOffice för företag och organisationer med ambitionen att hjälpa sina kunder få sina program och data tillgängliga och plattformsoberoende på ett enkelt och säkert sätt.
Molntjänster handlar inte bara om att kunna dela filer med varandra utan även kompletta program från olika plattformar ( #Windows, #iPad, #Android, #iPhone t.ex) som t.ex #Visma eller #FLEXLön eller ett #CRM men även andra specialprogram som kunder vill flytta till en svensk molntjänst med allt data i #Sverige.

Sedan flera år har Red Cloud valt att använda #Facebook för att meddela kunder  om nyheter och driftsstatus för #molnet.

Cloudon och Micosoft Office på iPhone och iPad

Att köra t.ex #Microsoft Office eller #Visma eller Pyramid i #iPhone och #iPad har våra kunder gjort sedan 2010 i vår molntjänst, rCloud Office. . Http://www.redcloud.se


Posted with WordPress for Android.
Juha Jurvanen
Senior IT consultant in backup, server operations, security and cloud
http://www.jufcorp.com

Starta Officeprogram utan att ha Office installerat- rCloud gör dina Windows program maskinoberoende!

Att köra t.ex. Microsoft Powerpoint i Molnet utan att ha det installerat

Den här inspelningen visar hur man gör i Red Cloud ITs rCloud för att komma igång med att t.ex. visa en Powerpoint presentation man fått kanske på en USB sticka men inte kan öppna för Microsoft Office inte finns installerat på datorn.

Inspelningen är gjord på en nyinstallerad Windows XP med , inga andra progranm än Windows XP Service Pack 3 och ett Antivrus finns installerat. Videon går också i realtid!

Först försöker vi starta programmet genom att dubbeklicka på filerna och får ett felmeddelande eftersom Powerpoint ju inte finns installerat. Det här kan ju vara t.ex. en fil på en USB stick och en lånad dator under ett säljmöte?
Efter felmeddelandet kör vi installationsprogrammet från Red Cloud ITs hemsida.

Nu går respektive fil att starta utan att Office finns installerat lokalt på PCn där vi sitter och Powerpoint prsentationen körs igång direkt i Molnet .

Allt som behövs är ett användarnamn och ett lösenord!

Kontakta oss för mer information och gratis test av våra molntjänster!

Windows, MAC, Linux och Windows 7 i harmoni hos Red Cloud ITs rCloud – en lösningsbeskrivning

Att använda molntjänster för avancerade och plattformsoberoende IT lösningar hos Red Cloud IT

Det här tyckte vi var en intressant lösning vi satte upp åt en av våra kunder i vår molntjänst, rCloud, Office.
Detta är ett sätt att visa på fördelarna med en kunnig och kreativ leverantör och visa på styrkan i molnlösningar och i att vara plattformsoberoende.

Kunden hade ett behov av att köra Eclipse på Linux.

Ingen av användarna kör själva Linux på sina arbetstationer. En kör Windows och den andre kör MAC. Användarna sitter inte heller på samma geografiska ställe.

Vi löste det så här. Vi satte upp en Linux server i vårt moln, skapade nödvändiga accesser för användarna genom rCloud Office och nu kan båda användarna köra mot servern i fråga.
Utan att installera några specialla programvaror eller köpa dyra icenser.

Miljön hanterar alltså i just det här scenariot 4 olika operativ (Windows Server, Linux Server, Windows 7 samt MAC OS) men rent tekniskt kör är de alltså Eclipse via XWindows i Linux dock från sina egna klientoperativ.
Precis som att de körde det lokalt installerat

De delar alltså dokument, program och allt via en och samma lösning, trots att de sitter på olika platser och kör helt olika klientoperativ. BYOD tnkandet taget till sin spets?

För mer information om svenska molntjänsten rCloud Office

Se Red Cloud ITs hemsida

Säkerhet och Molntjänster. Aktuellt idag. Ännu mer aktuellt i framtiden!

Säkerheten i Molnet

Red Cloud IT fortsätter att höja ribban för din säkerhet i molntjänster !

Säkerhet i molnet diskuteras ständigt.

Faktum är att i de flesta system finns alltid möjligheten för en administratör att se data. Oavsett leverantörens storlek eller var data finns .. Ett problem som kan vara svårlöst i många fall när man har väldigt höga krav på sekretess och företaghemilgheter om man tittar på några av de molntjänster och lösningar som finns på markanden idag.

Det här har vi funderat lite kring och tagit fasta på.

Sedan lång tid tillbaka kan våra kunder utöka sitt skydd genom att kryptera sitt data, antingen enskilda filer eller hela kataloger.

Den krypterade datan är så säker att inte den ens kan dekrypteras av de högst behöriga teknikerna eller administratörerna hos Red Cloud IT.
En kund som kyrperar sitt data är den enda som kan öppna och läsa sina filer.

Red Cloud IT har även tagit fasta på andra aspekter av säkerhet såsom t.ex. generationshantering och backuper så att användarna själv kan ta tillbaka filer de råkat skriva fel i eller råkat radera av misstag. Utan att behöva kontakta någon support eller vänta i timmar på IT avdelningen. Att återläsa filer eler kataloger från två timmar tillabka , fyra timmar tillbaka o.s.v. sker med ett enkelt högerklick på katalogen där användaren själv väljer från vilken generation datat ska återskapas.